Pocity plotu
Tenký led
Tříska
Hollywood
Strach
Řeka
Mlha
Kapka
Propast
Fascinace
Valounek
Úkryt
Stropy
Puklinka
Mariana
Naviják
Jeskyně
Tíha
Lavina
Chvíle
Tvář
Hodiny
Řeč
Bosí
Kovbojská
Oko
Uši
Pot
Ticho
Ránoc (pohádka o dvou možnostech) - Mornight (a fairytale about two possibilities)
Znovu (pohádka o nekonečném Opakování) - Over and Over (a fairytale about endless Flip-flopping)
Kouzelník (pohádka o Zapotřebí) - Magician (a fairytale about Needland)
Bílá Hůl (pohádka o berné minci) - Blind Man's Cane (a fairytale about face value)
Hlína (pohádka o velkém Nepokoji) - Clay (a fairytale about a great Unrest)
Ažpak (pohádka o Ažpakovi a Tadyně) - Mr. Lateron (a fairytale about Mr. Lateron and Hereona)
Tadyna (pohádka o Ažpakovi a Tadyně) - Hereona (a fairytale about Mr. Lateron and Hereona)
Vodník (pohádka "O Vodníkovi") - Pond Troll (a fairytale about a Pond Troll)
Tání (pohádka o Ochotě) - Thawing (a fairytale about Willingness)
Kůželína (pohádka o plném vlaku) - Ms. Lazybones (a fairytale about a full train)
Málokdo (pohádka o krunýří) - Hardly Anybody (a fairytale about armor)
Todobot (pohádka o Chladu) - Shoefiller (a fairytale about the Chill)
Koroze
Polykat
Zvonek
Poslepu
Belveder
Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co
Mu je ha
Tangrešt
Jazz 1960
Výlov rybníka
Napůl
Nemilovaný svět
Tradiční kočka
Delikatesa
Ámen
Jó nebo nebo - Yeah or or
Telefón - Telephone
Uprostřed slov - In the Middle of Words
Dítě - Child
Fíkus - Rubber Tree
Sousedská - Neighbourly
Sopot
Soubor opatření [New Progress Regulations]
Mek medů - Mack Madoo
Krešlak - Glam Leather
Qmn