Otroci Doby Lyrics

Pozri sa okolo seba
sme ovládaní každý deň
nevieš vysloviť ten pocit
že život je ako zlý sen

Nedá sa mu uniknúť
všade ťa prenasleduje
kým neskončí tvoja púť
celého ťa zruinuje

Ilúzia slobody
vytvorená v každom z nás
myseľ otupuje
požiera ľudský čas

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.