Part VI Lyrics

Uro herjer umildt
denne krypten av et skall
Sider som har utspilt
sin rolle, står for fall
Søvnløs, hjemsøkt nordsjel
drysser varige astralmen
Inn i natten dyster
red en infernalsk en
Røde remmer, regn med meg
Ingenmannsland, jeg er der
Kaster anker tungt av nag
Før min ankomst fulgte jeg
instrukser skrevet med svarte fjær
Paa onsdag, Odins dag

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.