Nattestid Lyrics

Den syvende tind er besteget
Den syvende port
Staar aapen i all sin prakt
Voktet og iakttatt
Av tiurens aarvaakne blikk
For veien er gullbelagt
Trollkatt ei sol har skapt
Jager vaaren
Oede vinters maaneskodd
Kjoelner sitt laken saa doedt
Dagen er kvalt
Natten er vaares igjen
Og vanaere lurer
Bak hvert kaldt tre
Under de hatske fjells
Snoekronede tinder
Gudfryktige de var
naa Skammens lik
Over Bjoergvin graater himmerik
Tro og frender
Til kirkegaard baeres
Vond tid venter naer
Paa dem som stirret seg blind
For aa se Gud

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.