Lukt til helvete Lyrics

Mitt hjerte er et kammer av urene skatter
av stygge dyr og ormer
Maaneklare netter og svunnen tid
Doeden og alt dens vesen
Jeg har gjenferd jeg har demoner
like ekte som mitt baand til natten
til vinden

Solrennening
Havari

Endelikt
endelig

Kniven er svaer Doeden er naer
Kniven er vond Doeden er ond

Lukt til Helvete

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.