Vankina Lyrics

Kaikuen, ajatuksieni kiertokulku ajaa minua takaa
Vereni kiehuva virta mielikuvani lahde sina valoni
jatit toivon tomujen alle- vankeuduit
Juovuksissa erossa minusta (Drunken and apart from me)
Olen vapauden vankina

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.