Without Me Lyrics

Dwie panienkiz campingu id¹ siê poszlajaæ
Id¹ siê poszlajaæ, poszlajaæ
Dwie panienkiz campingu id¹ siê poszlajaæ
Id¹ siê poszlajaæ, poszlajaæ

Zgadnij, kto wróci³, znowu wróci³
Shady wróci³, powiedz znajomym
Zgadnij, kto wróci³, znowu wróci³
Zgadnij, kto wróci³, znowu wróci³
Zgadnij, kto wróci³, znowu wróci³
Zgadnij, kto wróci³

Stworzy³em potwora
Bo nikt ju¿ nie chce odl¹daæ Marshalla
Chc¹ ShadyŸego, jestem siekan¹ w¹tróbk¹ (co?)
Có¿, skoro chcieliœcie ShadyŸego
Oto, co dla was mam
¯dziebko zielska
I trochê mocnego alkoholu
Trochê wódki da mi czadu
Rozrusza moje serce lepiej
Ni¿ wstrz¹sy
Które w szpitalu serwuje mi
Lekarz, kiedy nie wspó³pracuje
I bujam sto³em
Kiedy on operuje (hej!!!)
Czekaliœcie tak d³ugo
Teraz przestañcie dyskutowaæ
Bo wróci³em
I znów ha³asujê

I jajeczkujê
Wiem, ¿e teraz ma pani robotê
Pani Cheney
Ale pani m¹¿
Ma coraz wiêksze problemy z sercem
Ci z Rady Radiofonii i Telewizji nie dadz¹ mi spokoju
Ani nie dadz¹
Próbuj¹
Uciszyæ mnie na MTV
Ale jest jakoœ tak pusto beze mnie
Wiêc chodŸcie i przy³ó¿cie ten ty³ek do ust
Nie zwa¿aj na *** na twoich ustach
I na cyckach i przygotuj siê
Bo bêdzie coraz ostrzej
Mam ju¿ wszystkie sprawy s¹dowe
Spadaj, Debbie....

2 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.

29. April, 03:16 Uhr
von polish-dream

ich finds geil den text auch mal auf polnisch zu lesen ich bin großer eminemfan und liebe seine texte... und auf polnisch sind sie noch geiler respekt hat bestimmt viel arveit gemacht :8)

SpeedwayDUCK
05. April, 17:35 Uhr
von SpeedwayDUCK

super rap i tak dalej