Äppel Nöß un Marzipan Lyrics

Äppel Nöss un Marzipan,
sullen jroß un klein hück han,
Alles wat vill Freud uns mäht
et Chreßkind unger etBäumche lät,
et Chreßkind unger et Bäumche lät.
Zoetz weed alles ussjepack
un dann weeden de Baumnöß jeknack.

Et Jüppche kritt e Rad
dr Fritz en Ihsebahn
et Bärbel kritt en Pupp
die Pipi mache kann.

Dä Papp dä kritt ene Schlips,
wat söns dat es doch klor.
De Mamm die kritt vill Arbeit,
su wie jedes Johr,
de Mamm die kritt vill Arbeit,
su wie jedes johr

Äppel Nöss un Marzipan,
sullen jroß un klein hück han,
Alles wat vill Freud uns mäht
et Chreßkind unger etBäumche lät,
et Chreßkind unger et Bäumche lät.
Zoetz weed alles ussjepack
un dann weeden de Baumnöß jeknack.

De Oma kritt en Mötz,
Ühm Pitter vier paar Söck,

dr Opa kritt en Pief,
dä hätt ald drissich Stöck.
Ühm Schäng dä jähn jett drink,
kritt Klore em Kartong,
dat Net kritt veezich Mark
für dä Friesiersalong.

dat Net kritt veezich Mark
für dä Friesiersalong.

Äppel Nöss un Marzipan,
sullen jroß un klein hück han,
Alles wat vill Freud uns mäht
et Chreßkind unger etBäumche lät,
et Chreßkind unger et Bäumche lät.
Zoetz weed alles ussjepack
un dann weeden de Baumnöß jeknack.

un dann weeden de Baumnöß jeknack.

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.